Het doel van deze reis is

een gezonde vakantie en ontspanning
Vakopleiding / onderricht in de TCM / QiGong / meditatie vanuit inzicht TCM
Aktieve en totale behandeling
Mentale training

 

Inhoud:

Chinese medicijnleer Bewegingskunst
Diagnose TaiJiQuan
TuiNaAnMo QiGong
Acupunctuur Wapenvormen
Kruidenleer
Verzorging
Kultuur Filosofie
Kalligrafie FengShui
Schilderen Vijf elementen
Tao van de thee
Muziek

 

PROGRAMMA - OMSCHRIJVING
Het programma is samengesteld volgens de Traditionele Chinese inzichten en heeft “Lebenspflege” als doel, zowel bij de opleiding, mentale training als bij de gezondheidsvakanties.Hieronder volgen de aangeboden cursussen en arrangementen.

QIGONG , TAIJIQUAN EN WUSHU
Het programma omvat adequate kennis van het filosofisch denken en de theoretische basis van de QiGong, TCM en TCB. Er wordt onderricht gegeven in de principes en de essentie van QiGong en TaiJiQuan, (geestelijke activiteit, lichaamsbeheersing en ademoefeningen) verbonden met passende oefeningen, die de inhoud en het niveau van QiGong en TaiJiQuan totaal omvattend representeren. De oefeningen zijn uitgekozen vanuit de traditionele, akademische, standaard en creatieve vormen en met elkaar gecombineerd.

VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK EN GEZONDE VAKANTIE
Het programma is hoofdzakelijk samengesteld voor deelnemers, die ervan houden zichzelf te verzorgen en tevens van uitwisseling met andere culturen houden. Tijdens het verblijf wordt aan de deelnemers door voordracht en praktische oefeningen, de inhoud van “lebenspflege” bijgebracht.
-behoud van gezondheid d.m.v. preventie
-het opnieuw verkrijgen van de mogelijkheid tot herstel van het lichaam (zelfhelend vermogen)
-het aanleren van een gezond levensritme

Het verloop van de dag wordt zorgvuldig en afwisselend samengesteld. Praktische oefeningen wisselen af met voordrachten en rustpauzes, zodat iedereen de werking van de oefeningen ervaren kan en er een ontspannen en gelaten atmosfeer mogelijk is. Wij willen alle deelnemers graag de ervaring doorgeven van hun eigen potentie aan kracht voor een goede "Lebenspflege”, verbetering van lichamelijke en geestelijke gesteldheid en het aanleren van een harmonische levenswandel.

QIGONG /MEDITATIE VANUIT DE VISIE VAN DE TCM
Vanuit de gedachte van de Chinese inzichten wordt meditatie (RuJing) als een uitstekende mogelijkheid gezien, de gewoonlijk overbelaste en beschadigde geestelijke toestand achter je te laten en in een frisse, geordende toestand te geraken, waarmee het zelfregulernd herstellingsvermogen van het lichaam weer volledig hersteld wordt. Dit concept biedt binnen het kader van de levensverzorging de optimale voorwaarde voor rehabilitatie, heling, sterking van de levensenergie, geestelijke ontwikkeling en zelfkennis.

SPECIFIEKE VERDERE ONTWIKKELING IN DE TCM
Dit programma is hoofdzakelijk als opleiding (bekwaming) voor therapeuten bestemd. Het omvat de volgende onderdelen :
-basisprincipes van de TCM (principes in behandelingen, verklaring van ziektebeelden en het bespreken van diagnoses)
-verschillende handtechnieken van TuiNa en acupunctuur
-strategie van behandelingen en belangrijke behandelingsconcepten
-verklaring van de Chinese denkwijze voor een toale behandeling, verfijning van de gevoeligheid van de zintuigen en geschikte handen verkrijgen d.m.v. QiGong-oefeningen. Het vakkundig onderricht wordt verzorgd door Professoren van de TCM van het centrum zelf, van universiteiten en door chef-artsen van ziekenhuizen en in het Duits vertaald.
Deze studiereis biedt u een gelegenheid zeer intensief met de Chinese geneeskunde om te gaan, zowel als behandelaar als patient. Het vaste vertrouwen van Chinese artsen en professoren staan in voor een hoog niveau. Buiten de praktijk in het Centrum is eventueel ook werken in een ziekenhuis mogelijk. Bij deelname aan een studiereis d.w.z. bij een intensieve onderrichtstruktuur in TaiJiQuan, QiGong of Chinese gezondheidsleer wordt na een examen een certificaat uitgereikt.

SCHILDEREN, KALLIGRAFEREN, LEER VAN DE I-JING EN FENGSHUI
Voor geinteresseerden bestaat de mogelijkheid kennis te maken met het Chinees schilderen, wat zo specifiek beinvloed is door het grandioze Chinese landschap. Ook is de mogelijkheid daar tot het kalligraferen om zo de traditionele en meditatieve omgang met dit speciale schrift te ervaren. Dit onderricht wordt gegeven door professoren van de kunstacademie.
De “I-Jing”, het “boek der veranderingen” laat de wereldbeschouwende achtergrond van de helende bewegingskunsten zien. De vaak moeilijk te begrijpen fundamenten van deze klassieker van de Chinese literatuur wordt in dit seminar duidelijk verklaard. Ook FengShui, de Chinese leer welke in Europa steeds invloedrijker wordt en als basis, zowel voor huizenbouw alsook voor de inrichting van prive- en zakenruimtes dient, kan onder leiding van ervaren leraren in theorie en praktijk aangeleerd worden.

KOMBINATIE-REIZEN
Het LAOSHAN CENTRUM biedt u buiten de “lebenspflege”-, opleidings- en vakantiereizen
In de Laoshan bergen ook toeristische reizen in de belangrijke toeristische gebieden van China aan. Zoals b.v. een reis naar de “Zijdenstraat”, een historische reis naar Xian, (Terracotta-leger), of een avonturenreis in het westen van het land naar TIBET. Voor nadere informatie staat het Laoshan Centrum tot uw beschikking en zal men u helpen bij het uitzoeken van een passende reis.

HET STANDAARD REISVERLOOP
Vertrek vanuit Frankfurt direct in ca. 9 uur naar BeiJing/ShangHai. Aankomst in BeijJing/ShangHai en doorreis naar QingDao (ca. 700 km) op dezelfde dag, per vliegtuig of met de trein per slaapwagon. Vanaf QingDao gaan we per bus naar het Centrum. (ca. 1 uur)
Verblijf in de Laoshan bergen met een dagprogramma. Tussendoor worden er uitstapjes met de bus gemaakt b.v. naar QingDao (met mogelijkheid tot inkopen doen) of de bergen in voor het prachtige landschap. En natuurlijke de geliefde uitstapjes naar kloosters, zijdefabrieken, theehuizen, markten, BeiJing-opera of andere culturele voorstellingen enz.
Terugreis naar BeiJing/ShangHai met een of twee overnachtingen, om ook hier de attrakties zoals “ De Verboden Stad “ of het zomerpaleis te bezoeken. Terugreis van BeiJing/ShangHai naar Duitsland.

Het standaard reisverloop is slechts een mogelijke vormgeving van deze reis. Het Laoshan Centrum behoudt zich het recht voor om op korte termijn wijzigingen in het programma te maken, dit in overleg met de deelnemers b.v. het ongedaan maken van bezichtigingen (incl. BeiJing/ShangHai) dit ten gunste van het hoofddoel van de reis n.l. “Lebenspflege” in het Laoshan Centrum.

 

Kosten en groepstermijnen op aanvraag verkrijgbaar.
Zie ook website : www.lebenspflege.com

 


Voor informatie en/of boeking:
Therese van Dijk-Damen – Laoshan Nederland
tel: 0174-418753
Email : thereselaoshan@hotmail.com