QiGong en TaiJiQuan
 
********
ALGEMENE INFORMATIE QIGONG

QiGong is een van de vijf bekendste genezingsmethoden van de TCM (Trad. Chin. Med.) QiGong wordt niet alleen als aktieve behandelwijze en als zelfhelende kracht gezien, maar ook als een levenswijsheid welke onze eigen vooruitgang in bewustwording bevordert!

Onze eigen aktiviteit ten aanzien van onze gezondheid, het voorkomen van ziekten en aanzetten tot zelfheling, wordt door de TCM als zeer belangrijk bezien!
De medische werking van QiGong als therapie wordt met grote aandacht, ook door de moderne wetenschap en de Westerse geneeswijzen, geleidelijk aan erkend en naar waarde ingeschat.

 **********

ALGEMENE INFORMATIE TAIJIQUAN

TaiJi is een Chinese bewegingsleer die door de beoefening van zachte, vloeiende bewegingen het lichaam traint om zo goed mogelijk te bewegen, waarbij tegelijkertijd de geest tot rust wordt gebracht.
De leer is gebaseerd op duizenden jaren oude principes en wordt nu over de hele wereld beoefend door mensen van alle leeftijden, liefst in de buitenlucht.
Veel van de principes van de TaiJi komen uit de oude filosofie van het taoisme, dat erop gericht is om harmonie met onze omgeving te bereiken en de natuur zijn eigen gang te laten gaan. De kwaliteiten van meegeven, zachtheid, traagheid, balans en aarding staan centraal bij zowel het taoisme als bij TaiJi.
De redenen die leerlingen geven waarom ze TaiJi beoefenen zijn onder andere dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, een betere en meer bewuste houding, flexibiliteit, verlichting van stress, een diepere en betere slaap en de mogelijkheid om meer rust in hun hoofd te verkrijgen. TaiJi wordt ook wel gezien als een bewegende meditatie!


**********

QIGONG - 18 BEWEGINGEN DEEL 1 EN 2

De 18 bewegingen hebben hun oorsprong in de verbinding van verschillende oefeningen uit de TaiJiQuan en de innerlijke training van QiGong. Karakteristiek voor deze vorm, zijn de naar verhouding eenvoudige en elastische bewegingen en hun effectieve, waarneembare medische werking.
Ze aktiveren op een subtiele manier de fysiologische funkties van de innerlijke organen en ondersteunen de fysische struktuur van het lichaam. Dit is duidelijk voelbaar met het zintuiglijk ervaren van de levenskracht, de Qi.
De adem loopt synchroon met de beweging en vloeit natuurlijk door het lichaam, de geest is tijdens de oefening gecentreerd en rustig, waardoor zich een optimale integrerende werking, zowel voor het lichaam als voor de geest, kan ontvouwen!

De 18 bewegingen geven de wezenlijke essentie weer van de regulatie van lichaam, geest en adem en de bijzondere eigenschappen van de levenskwaliteit, die men eigenlijk slechts enkel in de Traditionele Chinese Bewegingskunsten en in de beweeglijke QiGong-oefeningen vindt, en worden gekenmerkt door een uitgestrekte en opgerichte lichaamshouding en door de ronde spiraalvormige en wijd-uitrekkende bewegingen naar het ying-yang principe.
De achtergrond van de bewegingen is het bevorderen van de levenskracht, het harmoniseren tussen lichaam en geest en als uiteindelijk doel de verzorging van ons gehele organisme!

**********

GUOLIN QIGONG (XiXiHu)

GuoLin QiGong is een oefening uit de medische QiGong, die stilte-oefeningen, speciaal lopen en een bijzondere vorm van ademhalen met de geestelijke aktiviteit verbindt. XiXiHu is in China zeer populair in de bestrijding tegen kwaadaardige en chronische ziekten.

Naar de totale inzichten van de TCM hebben de longen de meervoudige fysiologische funktie, niet enkel voor het ademhalingssysteem (opname van Qi), maar ook voor de afweerkracht en het immuunsysteem, alsmede voor regulatie van de lichaamsvochten (beheersen van Qi) te dienen.
Bovendien zijn de longen met alle bloedvaten verbonden, en bevorderen zij de fysiologische funkties van andere inwendige organen. Deze begunstiging en verzorging door de longen wordt door de TCM als een belangrijk onderdeel in de aktieve behandeling van QiGong gezien.


*******

HART-QIGONG

Het begrip hart vanuit de TCM betekent niet enkel het orgaan van het hart, maar ook de gehele bloedsomloop en ook de vier funkties van het centrale zenuwstelsel, vooral de aktiviteit van de grote hersenschors.
De beide systemen, bloedsomloop en zenuwstelsel, de organen hart en hersenen, zowel de fysiologische als de psychische funkties, worden door de TCM steeds als een eenheid met twee onafscheidelijke of tewel met elkaar beinvloedende aspekten bezien.

QiGong voor hartverzorging vertegenwoordigt de inzichten van de TCM. Het wordt met elastische bewegingen en zelf-TuiNa uitgevoerd. De oefening dient ter verzorging van het hart en het rustig maken van het bloed.
Het doel van de oefening is het reguleren van lichaam, adem en geest. HartQiGong is zowel geschikt voor het verzorgen van het hart, alsmede voor psychische verzorging en mentale training!

******


TUINA-ANMO

Een van de vijf bekendste behandelingsmethoden van de Trad. Chin. Med. is TuiNa-AnMo. Het is alomvattend, een totale en geintegreerde genezingsmethode, welke met getrainde en daarvoor geschikte handen wordt uitgevoerd.
De theoretische grondslag van TuiNa-AnMo is gebaseerd op de Traditionele Chinese Filosofie en Med.
TuiNa-AnMo beschrijft vier verschillende manieren van hand-technieken, die over een tijdsduur van meer dan 1.000 jaren tot een hoog effectief systeem samengevat zijn.

Het doel van de behandelings-strategie is steeds het opruimen van ziekmakende verstoringen, bevordering van de levenskracht, harmonisering van de psychologische en fysiologische aktiviteiten en aansluitend de verzorging en actievering van de zelfhelende krachten van het lichaam.
TuiNa-AnMo geeft nauwelijks bijwerkingen en is een ideale helingsmethode voor vele soorten van klachten, zowel op fysiek als op psychisch niveau.


MERIDIAANKLOPPER

De meridiaanklopper wordt als aanvulling op TuiNa-AnMo en QiGong gebruikt. In de loop van de tijd ontwikkelden zich vele manieren voor het gebruik van deze klopper b.v. voor de algemene lichaamsverzorging, chronische ziekten, hoge bloeddruk, hartproblemen, problemen van het bewegings-apparaat, lichamelijke verkrampingen en psychische belastingen.

De behandeling met de meridiaanklopper geeft versterking en verzorging aan de lichaams-struktuur en de weefsels, het aantrekken van de levenskracht, zoals Qi en bloed, regulatie van de fysiologische funkties van de innerlijke organen, harmonisering en verzorging van de psychische en fysiologische aktiviteiten.

Het gebruik is naar de principes van de TCM, vooral vanuit de meridiaanleer en de orgaanleer. In de praktijk worden verschillende handtechnieken toegepast. De behandeling met de meridaanklopper heeft nauwelijks bijwerkingen en is gemakkelijk te leren!
Een regelmatige gewoonte van het persoonlijk gebruik van de meridiaanklopper werkt medisch gezien zeer preventief, het versterkt het lichaam en het verzorgt de geest.

******

 

QIANLONG WAAIER  

Een vorm gebaseerd op de TaiJi-principes, uitgevoerd met een waaier. De naam van deze waaiervorm is een verwijzing naar een Keizer met de naam QianLong.

     

De Keizer QianLong (1711-1799) is de 6 e Keizer van de Qing-Dynastie. Tijdens deze dynastie heeft hij 60 jaar lang geregeerd. (het langst van allen uit de Dynastiën van China).

Van de meer dan 3000 Keizers uit het oude China was hij de langst levende. Hij beoefende bijzonder graag de Chinese krijgskunsten. Ook kalligraferen, kunst en kultuur waren belangrijke onderdelen van zijn leven. Hij wordt gezien als de Keizer, die door veer en wapen te beheersen, van goede omgangsvormen wist. Er zijn vele traditionele legendes over hem. Één ervan is die van het waaierwapen. Naar wat de overlevering vertelt, wandelde QianLong graag alleen of met heel weinig begeleiders buiten de Verboden Stad op het land.
Vanwege geheimhouding en zekerheid nam hij liever een waaier van metaal mee, dan andere offensieve wapens, dit zowel als persoonlijke versiering en opsmuk, alsmede tegelijk als een geheim wapen voor zijn zelfverdediging. Tevens gebruikte hij deze waaier voor beoefening van zijn lichaam.
Later werd deze waaiervorm naar de principes van de TaiJiQuan opnieuw samengesteld. De vorm van de TaijiQianlong-waaier is een goede aanvulling voor de TaiJiQuan en komt dichtbij de inhoud van een TaiJi-oefening.

De vorm QianLong-waaier is uit elementaire houdingen en bewegingen van de vechtkunst opgebouwd. De vorm is eenvoudig te leren. De bewegingen van de vorm zijn elastisch, spiraalvormig en mooi om te zien. Innerlijk wordt de geestelijke concentratie en het belang van onze ademhaling bevorderd.